Ogłoszenia i Intencje - XXIX niedziela zwykła

 

 1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny. Będziemy modlić się w intencjach misji
  i misjonarzy na całym świecie. Jeszcze wielu ludzi nie słyszało o Ewangelii, czyli o dobrej nowinie o Jezusie – Zbawicielu świata. Dzisiaj terenem działalności misyjnej to również nasz kontynent.

 2. Kancelaria czynna we wtorek i środę od godz. 8:30 do 9:30 i środę od godz. 15:30 do 16:30.

 3. Trwa miesiąc różańcowy - październik. Nabożeństwa różańcowe od poniedziałku do piątku o godz. 17:30, w sobotę o godzinie 16:30 a w niedzielę o 15:30.  Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.

 4. Zbliża się listopad - miesiąc, w którym szczególnie pamiętamy o modlitwie za zmarłych. W tym roku za zmarłych podanych w wymieniankach będziemy się modlić od 2 – 8 listopada odmawiając różaniec. Kartki na wymieniani pod chórem.

 5. Modlitwa za wstawiennictwem św. Ojca Pio w czwartek na Mszy świętej o godz. 18:00 a następnie spotkanie formacyjne.

 6. Dziękujemy za przekazane ofiary na rzecz parafii i na fundusz stypendialny.
 7. Spotkanie kandydatów do bierzmowania na Mszy świętej w czwartek o godz. 18:00. Tego dnia przypada liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II.
 8. Zapraszamy na wykład z serii Akademia Wiary. O dialogu małżeńskim. W poniedziałek o godz. 19:00 w parafii farnej.

 9. Pielęgniarki środowiskowe wznawiają swoją działalność. Zapisy i informacje na plakacie.

 10. Kurs Emaus w parafii farnej informacje na plakacie.

 11. Polecamy prasę katolicką:
  - Opiekun 2,5zł -Przewodnik katolicki – 5 zł   - Gość Niedzielny – 5 zł

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

 • 22 X – św. Jan Paweł II (1920-2005), Polak, jeden z największych papieży naszych czasów.
Dyspensa i komunikat

DYSPENSA

Mając na uwadze trwające wciąż zagrożenie zdrowia i życia, udzielam (zgodnie z kanonami: 87 §1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego) dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedzielę i święta nakazane do dnia 15 listopada br. wszystkim wiernym diecezji kaliskiej i osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej i w uroczystości we wskazanym czasie nie jest grzechem.

Jednocześnie korzystających z dyspensy zachęcam do udziału we Mszy świętej w dni powszednie, z zachowaniem roztropności, wzajemnej troski o siebie i wszystkich przepisów sanitarnych.

Zachęcam również, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, i do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

+ Grzegorz Ryś
Administrator Apostolski Diecezji Kaliskiej

Nuncjatura Apostolska w Polsce

K O M U N I K A T

Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka. Od tego momentu arcybiskup Grzegorz Ryś zarządza diecezją kaliską jako administrator apostolski sede vacante.

Warszawa, 17 października 2020 roku

+ Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski

Wyjaśnienia związane z rezygnacją biskupa kaliskiego

 1. W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie sygnalizowanych zaniedbań bp. Edwarda Janiaka odnośnie do oskarżeń o nadużycia seksualne niektórych duchownych diecezji kaliskiej, obowiązuje go nadal nakaz przebywania poza diecezją.
 2. Abp Grzegorz Ryś, administrator apostolski, posiada władzę biskupa diecezjalnego, w tym wyłączną kompetencję dotyczącą oskarżeń o nadużycia seksualne niektórych duchownych diecezji kaliskiej, jak również troskę o ich ofiary.
 3. Ponadto, w wyniku zakończonej wizytacji apostolskiej w seminarium duchownym diecezji kaliskiej, Kongregacja ds. Duchowieństwa podjęła decyzję o czasowym zamknięciu tegoż seminarium. Wszyscy alumni wyższego seminarium duchownego w Kaliszu ‒ obecni i przyjęci w przyszłości ‒ swoją formację będą odbywali odtąd w seminarium duchownym w Poznaniu.

Warszawa, dnia 17 października 2020 roku

Intencje Mszalne