Msze święte
w niedzielę 

7:30. 9:00, 11:00, 12:30, 16:00

Szklarka 10:00

Sobota:
 godz. 7:30, 17:00 z niedzieli Rojów 16:00

W dzień powszedni:

Poniedziałek, wtorek, czwartek i Piątek godz. 7:30, 17:30, 18:00 Środa godz. 7:30 17:00, 18:00 z nowenną


Okazja do spowiedzi w czasie wakacji:

w poniedziałek i piątek w godzinach od  17:00 do 17:30
w środę od 17:30 do 18:00.
Rano piętnaście minut przed Mszą.

Nabożeństwa:
- nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
w każdą środę po wieczornej Mszy św.

- nabożeństwo różańcowe w miesiącu październiku 
o godz 17.30

- Koronka do Miłosierdzia Bożego 
 w każdy piątek po wieczornej Mszy św. 

- nowenna do św. Jadwigi Królowej
 każdego 8 dnia miesiąca po wieczornej Mszy św. 

 

 

 

 

Kancelaria parafialna

Czynna:

We wtorek  i środę od godz. 8:30 do 9:30

W środę od 15:30 do 16:30 oraz w środę po Mszy wieczornej do godz. 19:30

 

tel. (62) 732-00-78 

 

Wykaz dokumentów potrzebnych do Sakramentów Świętych

i Pogrzebu katolickiego

 

 

CHRZEST ŚWIĘTY

 • akt urodzenia dziecka (odpis)
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, zawód i miejsce zamieszkania)
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

 Informacje odnośnie wyboru rodziców chrzestnych

Prawo Kościoła wymaga aby przyjmujący chrzest, jeśli to możliwe, posiadał chrzestnego. Dla każdego dziecka należy wybrać jednego chrzestnego lub chrzestną lub dwoje chrzestnych.

Zadania chrzestnych są w sposób jednoznaczny określone, ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki (kan. 872 Kodeks Prawa Kanonicznego). 

Zasadniczo wybór chrzestnych należy do rodziców dziecka, którzy oczywiście swoją decyzję mogą dowolnie konsultować. Zadaniem duszpasterza jest jedynie sprawdzić czy przedstawieni kandydaci spełniają warunki określone przez Kościół i zatwierdzić wybór rodziców, jeśli nie ma zastrzeżeń.

Warunki te zawiera kan. 874 §1 Kodeks Prawa Kanonicznego. By móc być dopuszczonym do przyjęcia zadania chrzestnego należy:

  • być wyznaczonym przez przyjmującego chrzest (jeśli jest to możliwe), jego rodziców, tego kto ich zastępuje, a gdy ich nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu;
  • posiadać wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
  • mieć ukończony 16 rok życia, 
  • być katolikiem, po I Komunii św., bierzmowanym, prowadzić życie zgodne z wiarą i odpowiadające tej ważnej funkcji;
  • nie być ojcem lub matką przyjmującego chrzest;
  • być wolnym od jakichkolwiek kar kościelnych (może przystępować do Komunii Św.)

Skoro kandydaci na chrzestnych winni być katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła, nie może dziwić fakt, że nie dopuszcza się do pełnienia tej funkcji osób żyjących w związkach niesakramentalnych, w związkach cywilnych czy młodzieży, która odmawia uczestnictwa w katechizacji mimo, że ze względu na swój wiek i naukę w szkole średniej powinna w niej uczestniczyć.

Rozumiejąc doniosłe znaczenie chrzestnego w życiu osoby ochrzczonej widzimy, że jego wybór nie może być przypadkowy. Trzeba znaleźć kandydata, który dzięki swojej wierze i sposobowi życia będzie umiał dawać właściwe świadectwo umacniające osobę ochrzczoną na jej drodze wiary.

 

 

MAŁŻEŃSTWO

Należy zgłosić się na trzy miesiące przed ustalonym już wcześniej terminem ślubu

 • aktualne świadectwo chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy),
 • ostatnie świadectwo katechezy szkolnej,
 • zaświadczenia ukończenia katechezy przedmałżeńskiej,
 • dowody osobiste,
 • zaświadczenia z Poradni Rodzinnej,
 • zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego (gdy ślub kościelny ma pociągnąć za sobą skutki cywilno-prawne tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu jeśli zawarto wcześniej związek cywilny 
 • wdowa lub wdowiec- akt zgonu współmałżonka

 

POGRZEB KATOLICKI

 • akt zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentów przed zgonem, jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu
  (w szpitalu wystawia je kapelan szpitala)

 

 

  

Parafia pw. św. Królowej Jadwigi
63-500 Ostrzeszów
ul. Jana Pawła II 4
tel. 62 732 00 78
Dobrowolne składki na budowę kościoła:
Nr konta: 16 1090 1173 0000 0000 1701 7555
Tytułem: darowizna na budowę kościoła